Revizija, finansijski i računovodstveni konsalting

Naše konsultantske i revizorske usluge zasnovane su na principu kvalitet iznad forme, uz punu zastupljenost forme kao dokaza postupaka u radu i rezultata rada. Obavljamo delatnost više od 15 godina i verujemo da je uspeh da opstanemo odraz stručnog i profesionalnog rada

Pročitajte više

Posedujemo licence za baze podataka

Amadeus – Transfer Pricing Catalyst (Bureau Van dijk) i Scoring

Usluge revizije i konstaltinga

Revizija finansijskih izveštaja

Revizija poslovanja

Revizija specijalnih bilansa

Finansijski Due Diligence sa ocenom kreditnog boniteta

Transferne cene

Računovodstveni konsalting

Procena vrednosti imovine i/ili kapitala

Poreski Konsalting

Efikasno i brzo

Uslovi privređivanja zahtevaju efikasnu, fleksibilnu, stručnu i blagovremenu procenu poslovnih aktivnosti radi donošenja poslovnih odluka vezanih za investiranje, zajedničko ulaganje, poslovanje na berzi, učešće na javnim tenderima...

Poslovnom odlučivanju imanentna je analiza rizika ostvarenja očekivanih rezultata.

Ovi razlozi potvrđuju dobru poslovnu praksu da vlasnici kapitala, kreditori i drugi poverioci ili učesnici u zajedničkim aranžmanima, akvizicijama, procenama imovine, obaveza i kapitala, angažuju specijalizovana privredna društva koja pružaju usluge revizije i poslovnog konsaltinga u cilju blagovremenog identifikovanja postojanja rizika, analiza postojećeg stanja i predlaganja najboljih rešenja da se ostvare planirani projekti, ciljevi...

Naši kapaciteti i stručnost

Naše konsultantske i revizorske usluge zasnovane su na principu kvalitet iznad forme, uz punu zastupljenost forme kao dokaza postupaka u radu i rezultata rada. Obavljamo delatnost više od 15 godina i verujemo da je uspeh da opstanemo odraz stručnog i profesionalnog rada

500

Klijenata

30

Zaposlenih

12

Sertifikovanih revizora

5

Doktora nauka

Naši klijenti

Naše reference su zadovoljni korisnici usluga

Naša izdanja

Analiza finansijskih izveštaja

Autori: Prof. dr Jovan Rodić, Prof. dr Gordana Vukelić, Prof. dr Mirko Andrić

Izdavač: Proleter a.d. Bečej

Izdato: Bečej, 2011. godine

Procena vrednosti preduzeća

Autori: Prof. dr Jovan Rodić Prof. dr Milovan Filipović

Izdavač: Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija

Izdato: Beograd, 2012. godine

Računovodstvo troškova i učinka

Autori: Prof. dr Jovan Rodić Prof. dr Milovan Filipović

Izdavač: Asimex d.o.o. Beograd

Izdato: Beograd, 2010. godine

Poslovne finansije

Autori: Prof. dr Jovan Rodić Prof. dr Milovan Filipović

Izdavač: Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija

Izdato: Beograd, 2011. godine

Revizija teorije i prakse

Autori: Prof. dr Mirko Andrić Prof. dr Branko Krsmanović, Prof. dr Dejan Jakšić

Izdavač: Proleter a.d. Bečej

Izdato: Bečej, 2012. godine

Upravljačko računovodstvo

Autori: Prof. dr Jovan Rodić, Prof. dr Milovan Filipović

Izdavač: Beogradska poslovna skola – Visoka škola strukovnih studija

Izdato: Beograd, 2004. godine

Specijalni Bilansi i Konslidovani Bilans Stanja i Uspeha

Autori: Prof. dr Jovan Rodić, Prof. dr Mirko Andrić

Izdavač: Finrar

Izdato: Banja Luka, 2014. godine