Naše usluge

Stalno usavršavanje je pretpostavka kvaliteta

Usluge revizije

 • Revizija finansijskih izveštaja
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Revizija finansijskih izveštaja budžetskih korisnika
 • Revizija UPPR-a
 • Revizija po osnovu dokapitalizacije
 • Revizija po osnovu privatizacije
 • Revizija projekata donacija
 • Revizija projekata podsticaja razvoja (investicije i zapošljavanje)
 • Revizija specijalnih bilansa (spajanja, pripajanja, podela, izdvajanja, stečaj, likvidacija)
 • Revizija za specijalne svrhe
 • Pregledi finansijskih izveštaja i informacija
 • Angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje

Konsultantske usluge

 • Računovodstveni konsalting
 • Konsalting vezan za restrukturiranje privrednih društava
 • Izrada UPPR-a i usluge u vezi izvođenja UPPR-a
 • Konsalting vezan za ekonomsko i finansijsko saniranje
 • Finansijski konsalting
 • Poreski konsalting
 • Konsalting vezan za carinsko i devizno poslovanje

Transferne cene

Shodno smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave, Zakonu o porezu na dobit pravnih lica u RS, kao i Pravilniku o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica, pružamo usluge izrade studije o transfernim cenama.

Ostale usluge

 • Procena vrednosti akcija
 • Procena vrednosti imovine (Due Diligence nekretnina)
 • Procena vrednosti kapitala
 • Finansijski Due Diligence i ocena kreditnog boniteta
 • Reorganizacija privrednih društava
 • Izrada i ocena investicionih projekata
 • Ekonomsko i finansijsko saniranje privrednih društava

Naši klijenti

Naše reference su zadovoljni korisnici usluga