Revizori

Stalno usavršavanje je pretpostavka kvaliteta

Aleksandar Dragojlović, dipl. ekonomista

Revizor
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja, procene vrednosti kapitala i revizije po osnovu dokapitalizacije i ispunjenja ugovorenih obaveza
 • petogodišnje iskustvo u bankarstvu (procene i upravljanje rizicima banke)
 • iskustvo na poslovima investicionog bankarstva
aleksandar.dragojlovic@euaudit.com

Milica Ivković, master fin. menadžmenta

Revizor
 • član tima na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • član tima na projektima upravljačko računovodstvo, procena vrednosti kapitala i imovine, ocena kreditnog boniteta preduzeća
 • iskustvo na poslovima revizije po osnovu dokapitalizacije i ispunjenja ugovorenih obaveza
milica.ivkovic@euaudit.com

Marina Lalić, dipl. ekonomista

Revizor
 • član tima na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • član tima na projektima upravljačko računovodstvo, procena vrednosti kapitala i imovine,
 • ocena kreditnog boniteta preduzeća
stanisic.marina86@gmail.com

Slobodan Budmilić, dipl. ekonomista

Revizor
 • član tima na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • član tima na projektima upravljačko računovodstvo, procena vrednosti kapitala i imovine, ocena kreditnog boniteta preduzeća
 • iskustvo na računovodstvenim poslovima
slobodan.budimlic@gmail.com

Prof. dr Dejan Jakšić

Revizor saradnik
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja, izrade i revizije biznis planova i procene vrednosti preduzeća
 • profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu
 • autor i koautor više knjiga i naučnih i stručnih radova iz oblasti revizije i finansija
 • iskustvo na poslovima razvoja softvera i metodologije revizije
 • iskustvo u implementaciji MSFI 8 Segmenti poslovanja, ekonomskog i finansijskog saniranja preduzeća i drugim projektima
jaksicd@ef.uns.ac.rs

Mr Zoran Obradović

Revizor saradnik
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast
 • više od 25 godina iskustva na računovodstvenim poslovima i poslovima pripreme i izrade finansijskih izveštaja
 • dugogodišnje iskustvo u računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu
 • iskustvo u projektovanju informacionih sistema
 • iskustvo na poslovima ekonomskih analiza
konting1990@gmail.com

Milena Stojadinović, dipl. ekonomista

revizor pripravnik
 • član tima na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • iskustvo na računovodstvenim poslovima
milena.bukusic@euaudit.com

Malina Ćalasan

Revizor
 • član tima na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • član tima na projektima upravljačko računovodstvo, procena vrednosti kapitala i imovine,
 • ocena kreditnog boniteta preduzeća

Đorđe Blagojević

Revizor pripravnik
 • član tima na poslovima revizije finansijskih izveštaja

Dragana Romandić

Revizor
 • dugogodišnje iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaj
 • dugogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u bankarstvu
 • dugogodišnje članstvo u Odboru za reviziju i Nadzornom odboru
 • učešće u projektima privatizacije i integracije
 • ovlašćeni interni revizor

Branko Lalović

Revizor
 • iskustvo na poslovima revizije finansijskih izveštaja
 • iskustvo na računovodstvenim poslovima i poslovima pripreme i izrade finansijskih izveštaja
 • iskustvo u računovodstveno-finansijskom i poreskom konsaltingu
 • iskustvo u projektovanju informacionih sistema

Angelina Ilić

Revizor pripravnik

Bilo bi nam zadovoljstvo da u neposrednom razgovoru predstavimo usluge iz naše delatnosti.

Prof. dr Milovan Filipović, direktor

Naši klijenti

Naše reference su zadovoljni korisnici usluga